Γενική Παιδεία

Schools & Partners

We believe in offering the highest quality courses, created by schools and partners who share our commitment to excellence in teaching and learning, both online and in the classroom.
Τηλ: 210-57.47.856
Fax: 210-57.70.648
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46