Φροντιστήριο Σύνολο

Βιογραφικό

 ( Μαθηματικός)

Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μαθηματικών, Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών.

Email : info@karampatsos.gr
Phone:

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46