Εγκαταστάσεις

Στεγασμένο σε ένα σύγχρονο κτίριο, το φροντιστήριο Καραμπάτσος, παρέχει τις καταλληλότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων σας. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων μαθητοκεντρικής ή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλες οι αίθουσες είναι φωτεινές, ενώ η πρόσβαση στις αίθουσες είναι εύκολη και ασφαλής.

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46