Εκδόσεις

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό, αναλαμβάνει τη σύνταξη των βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία τους. Τα βιβλία εμπλουτίζονται και ανανεώνονται σε ετήσια βάση, με γνώμονα τις συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου.
Σε συνδυασμό με την προφορική διδασκαλία, προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Εξώφυλλα Εκδόσεων
Α’ Λυκείου
B’ Λυκείου
Γ’ Λυκείου

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46