Κανονισμός Λειτουργίας

 • Οι απουσίες των μαθητών ελέγχονται κάθε διδακτική ώρα και καταγράφονται στο ημερήσιο απουσιολόγιο. Ταυτόχρονα ενημερώνεται τηλεφωνικά ο κηδεμόνας του μαθητή. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή, ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη γραμματεία την ίδια ημέρα της απουσίας.

 • Κάθε χειμερινή περίοδος έχει διάρκεια 9 μηνών. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή (εφόσον δεν παρακολούθησε την αντίστοιχη θερινή περίοδο) και καταβολή των μηνιαίων διδάκτρων στο πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα. (Αν, από κάποιο σοβαρό λόγο, υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες, ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του ενημερώνει την Γραμματεία).

 • Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά και απαρέκλητα. Δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα. Μαθητής (τρια) που καθυστερεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.

 • Σε περίπτωση απουσίας, ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει το συντομότερο δυνατόν είτε από τον καθ’ ύλη αρμόδιο καθηγητή είτε από τους συμμαθητές του, τις εργασίες που ενδεχομένως έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.

 • Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα που αναγράφονται στο οργανόγραμμα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ειδοποιείται την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνίσματος ο κηδεμόνας του μαθητή.

 • Για καθένα από τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα οι μαθητές παραλαμβάνουν προ 10/ημέρου γραπτά την ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διανομή της σχετικής οδηγίας, ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει με δική του πρωτοβουλία από τη γραμματεία την οδηγία που διανεμήθηκε στους υπόλοιπους συμμαθητές του.

 • Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου είναι καθορισμένο με βάση το οργανόγραμμα που παραλαμβάνει ο μαθητής κατά την εγγραφή του. Γενικά δε συμβαδίζει ως προς τις αργίες με εκείνες του δημόσιου σχολείου. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, είναι προγραμματισμένα επαναληπτικά μαθήματα τα οποία πρέπει όλοι οι μαθητές να παρακολουθήσουν ανελλιπώς.

 • Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στη λειτουργία του φροντιστηρίου, επιλύεται μόνο από τον διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου κ. Γ. Καραμπάτσο, από τον οποίο ο μαθητής (τρια) ζητά ακρόαση, σε συνεννόηση με τη γραμματεία του φροντιστηρίου.

 • Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας απαγορεύεται αυστηρά, η με κάθε τρόπο παρακώλυση της παράδοσης ή εξέτασης του μαθήματος. Στις περιπτώσεις ανυπάκουων μαθητών ο καθηγητής τους αποβάλλει από την αίθουσα και τους παραπέμπει στο διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου.

 • Η παραλαβή των βοηθητικών βιβλίων και σημειώσεων που διανέμονται στους μαθητές, γίνεται άπαξ και ενυπόγραφα. Σε περίπτωση απώλειας ο μαθητής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη το τεύχος που έχασε.

 • Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 • Οι μαθητές οφείλουν να αποφεύγουν την επί μακρών παραμονή στους χώρους της γραμματείας, ώστε να μη γίνονται υπαίτιοι της καθυστέρησης εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών για τη λειτουργία του φροντιστηρίου.

 • Οι μαθητές υποχρεούνται να απευθύνονται στον πληθυντικό αριθμό τόσο στους διδάσκοντες όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό του φροντιστηρίου.

 • Οι χώροι του φροντιστηρίου πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Ειδικότερα και ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους.

 • Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους φθορά στην περιουσία του φροντιστηρίου. ( γράψιμο σε τοίχους και θρανία, σπάσιμο τζαμιών, κ.λ.π.) Σε διαφορετική περίπτωση η ζημιά αποκαθίσταται με δαπάνη του κηδεμόνα.

 • Οι μεταξύ των μαθητών αντιδικίες και φιλονικίες που ξεφεύγουν από τα επιτρεπόμενα όρια, δε μπορεί να λαμβάνουν χώρα τόσο εντός, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του φροντιστηρίου.

 • Απαγορεύεται ρητά ο χειρισμός των ηλεκτρονικών συστημάτων του φροντιστηρίου από τους μαθητές. Επιτρέπεται μόνο η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το σκοπό αυτό αφού προηγουμένως ενημερωθεί η γραμματεία.

 • Οι συσκευές τηλεχειρισμού των κλιματιστικών που υπάρχουν στις αίθουσες, ανήκουν στη δικαιοδοσία του καθηγητή και δεν επιτρέπεται ο χειρισμός τους από τους μαθητές.

 • Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου Καραμπάτσος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μέρος του παραπάνω κανονισμού, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει “τμήμα” σε κάποιο μαθητή ή ακόμη και να τον διαγράψει από το φροντιστήριο, αν διαπιστωθεί ότι με τις επιδόσεις του ή με τη συμπεριφορά του αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο του συνόλου.

 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του φροντιστηρίου αλλά και στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο.


if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46