Πανελλαδικές: Σύγκριση των βάσεων 2017 με τις αντίστοιχες του 2016 [όλοι οι πίνακες]

Πανελλαδικές: Σύγκριση των βάσεων 2017 με τις αντίστοιχες του 2016 [όλοι οι πίνακες]

Παρακάτω παρατίθενται οι βάσεις των φετινών Πανελλαδικών καθώς και οι βάσεις του 2016 για διευκόλυνση και σύγκριση των ενδιαφερόντων.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση καταγράφεται άνοδος σε όλες τις βάσεις των Ιατρικών Σχολών της τάξεως των 70-80 μορίων ενώ αντίστοιχα «κρατάει» τις βάσεις της και η Νομική. Ενδεικτικά η Ιατρική Αλεξανδρούπολης έχει βάση 18.713 μόρια.

Θεαματική είναι η «βουτιά» στη βάση για την Αρχιτεκτονική Αθήνας στα περίπου 600 μόρια, όπως και σε όλες τις σχολές που έχουν βασικό μάθημα τα μαθηματικά, όπου οι υποψήφιοι δεν σημείωσαν καλές επιδόσεις φέτος.

Άνοδος, που ήταν αναμενόμενη, υπάρχει στα Παιδαγωγικά Τμήματα, όπως αυτό του Βόλου που «ανεβαίνει» περίπου 1.000 μόρια ενώ της Αθήνας περίπου 800 μόρια.

Αντίθετα στο Μαθηματικό Αθήνας, η βάση υποχώρησε κατά 384 μόρια, ενώ στο Φυσικό Αθήνας υπήρξε άνοδος 972 μορίων.

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Έτη 2017&2016
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Έτη 2017&2016

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46