Ηλεκτρονικά από φέτος η υποβολή των αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα

Ηλεκτρονικά από φέτος η υποβολή των αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα

Με κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ στους προπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται από φέτος ηλεκτρονικά.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που καθυστερούσαν επί πολλούς μήνες την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους τα τελευταία χρόνια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η «Εφ.Συν.» έγραφε ότι περίπου 5.000 φοιτητές δεν είχαν λάβει το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος κόντευε να φτάσει στο τέλος του.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχαμε απευθύνει σχετικό ερώτημα στον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παντή, ο οποίος μας είχε δηλώσει ότι έχει σχεδιαστεί για του χρόνου (δηλαδή για το φετινό ακαδημαϊκό έτος) η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα κατατίθενται οι αιτήσεις για το επίδομα προκειμένου η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορα.

Πράγματι, στη νέα απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, τονίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά τον Ιούνιο κάθε έτους.

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα, ενώ ειδικά για φέτος η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα καθοριστεί με νέα απόφαση.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι όποιος από τους δύο γονείς θεωρείται ότι τον βαρύνει ο φοιτητής, ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι σύζυγοι είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών ή δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος, όπως αυτές ορίζονται από την ΚΥΑ, είναι:

α) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

β) Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, και ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Σημειώνεται ότι ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν αθροιστικά τα 200 τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

δ) Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Να σημειωθεί ότι αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Ετη χορήγησης

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο τμήμα ή σχολή, ενώ το επίδομα κατατίθεται και σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αντίθετα, την οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ δεν δικαιούνται όσοι παρακολουθούν δεύτερη σχολή, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους αλλά και όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγη από τη σχολή τους.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας, τον Ιούνιο κάθε έτους, με βασική προϋπόθεση υποβολής της αίτησης να είναι ο φοιτητής τον οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος ΑΦΜ.

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Κατόπιν θα διενεργείται έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης.

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46