Χωρίς αλλαγές οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ

Χωρίς αλλαγές οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ

Χωρίς αλλαγές σε σχέση με πέρυσι θα πραγματοποιηθούν φέτος οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Παιδείας δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, όπως είχε εξαγγείλει.

Ειδικότερα, πέρυσι οι αιτήσεις μετεγγραφών έγιναν τον Οκτώβριο ηλεκτρονικά. Αίτηση για μετεγγραφή δυνητικά μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, αλλά η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση κριτηρίων. Ο αριθμός όσων θα πάρουν μετεγγραφή είναι ίσος με το 15% του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα, εκτός από την περίπτωση που οι σχολές ή τα τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο ποσοστό.

Ωστόσο, δεν εμπίπτουν στο 15% τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας, φοιτητές με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω και φοιτητές που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια [οι παθήσεις περιλαμβάνονται στη Φ.151/17897/Β6/2014 (β΄ 358) υπουργική απόφαση]. Για το 15% των θέσεων οι αιτούντες θα μοριοδοτηθούν με βάση τα εξής κριτήρια:

• Το εισόδημα του φοιτητή και της οικογένειάς του, το οποίο για να μοριοδοτηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.

• Εάν ο αιτών είναι ορφανός, μέλος τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας, έχει αδελφό φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων.

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στη σχολή που θέλουν να μετεγγραφούν τα δικαιολογητικά για τα κριτήρια που επικαλούνται.

Από την άλλη, στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην επιτροπή. Αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον ο λόγος προέκυψε μεταγενέστερα.

Το 2016 κατετέθησαν περίπου 3.500 αιτήσεις μετεγγραφών και εγκρίθηκε το 58% εξ αυτών, ενώ οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές ήταν 2.100.

Αρχίζουν οι εγγραφές

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου.

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46