Πανελλαδικές 2018: Θέματα και οι Απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Πανελλαδικές 2018: Θέματα και οι Απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μετά την εξέτασή τους στη Νεοελληνική Γλώσσα  συνέχισαν σήμερα με το δεύτερο μάθημα, τα Αρχαία Ελληνικά.

Το διδαγμένο κείμενο στο οποίο διαγωνίστηκαν προερχόταν από το πλατωνικό έργο Πολιτεία ( Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a 519b-d) (ΕΝΟΤΗΤΑ 12η-13η). Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αναφέρεται στην απροθυμία των φιλοσόφων να αναλάβουν την εξουσία και να ασχοληθούν με την διοίκηση της πόλης.

Οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν μετάφραση σε επιμέρους απόσπασμα του πρωτότυπου κειμένου και να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις κατανόησης για να διευκρινιστεί η ικανότητά τους να εμβαθύνουν στον φιλοσοφικό λόγο. Φέτος οι μαθητές, σε αντίθεση με ότι είθισται τα τελευταία χρόνια δεν κλήθηκαν να σχολιάσουν παράλληλο κείμενο της ύλης τους.

Στις λεξιλογικές ασκήσεις τους ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν λέξεις του κειμένου με ομόρριζες στη νέα ελληνική (μονάδες 4) καθώς να να γράψουν φράσεις στη νέα ελληνική, στις οποίες οι επιλεγμένες λέξεις θα χρησιμοποιούνται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 6). Με την ίδια μορφή είχαν εξεταστεί και οι υποψήφιοι του 2017.

Στην εισαγωγή οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη μορφή πολλαπλής επιλογής. Είναι η πρώτη φορά που υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερώτηση αυτής της μορφής.

Αδίδακτο Κείμενο

Στο Αδίδακτο κείμενο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στην απόδοση στη νεοελληνική αποσπάσματος του λόγου Περί Ῥητορικῆς του Αριστοτέλη βιβλίο Α 1-2 (1354a1,-12).

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ· ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης· διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν· πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως· ἐπεὶ δ᾽ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν· δι᾽ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι.

Η Γραμματική δεν παρουσίαζε εκπλήξεις καθώς οι τύποι που ζητήθηκαν ήταν εύκολοι και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις. Συγκεκριμένα οι ρηματικοί τύποι περιελάμβαναν συνηρημένα ρήματα, αόριστο β’ παραθετικά.

Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να μεταφέρουν όλους τους κλιτούς τύπους συγκεκριμένης πρότασης στον άλλον αριθμό.

Στο Συντακτικό ζητήθηκε η αναγνώριση της συντακτικής λειτουργίας μεμονωμένων τύπων (μονάδες 5) καθώς και η αναγνώριση μίας δευτερεύουσας αιτιολογικής πρότασης (ἐπεὶ δ᾽ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται) (μονάδες 5).

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ

Για ενδεικτικές απαντήσεις  πατήστε εδώ

 

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την ομάδα του Φροντιστηρίου Καραμπάτσος

if_editor-books-library-collection-outline-stroke_763352.png
Εκπαιδευτικό Υλικό

if_document_2318462.png
Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

if_108_Bookmark_183234.png
Πρόγραμμα Διαβάσματος

if_Lokation_arrow_2202247.png
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

if_chemistry-tubes_1291744.png
ΕΠΑΛ

Όλες οι ειδικότητες
if_computer_2130493.png
Πληροφορική

ECDL- ICT Europe- KeyCert
if_education-school-learn-study-04_2125342.png
Λύκειο

if_education-school-learn-study-07_2125345.png
Γυμνάσιο

if_125_111088.png
Η γνώση είναι Δύναμη

if_jee-09_2239670.png
Επαγγελματικός Προγραμματισμός

if_target__users__audience__people__customers__focusgroup__userstarget_2528072.png
Ολιγομελή τμήματα

if_heart_like_love_vote_392501.png
Αγάπη για Εκπαίδευση

if_SEO_courses_training_flipchart_969264.png
Άρτια Προετοιμασία

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46