Τμήμα μελέτης Γυμνασίου
Γυμνάσιο

Τμήμα μελέτης Γυμνασίου

Το πρόγραμμα μελέτης Γυμνασίου βοηθά τους μαθητές να αποβάλλουν το καθημερινό άγχος για τη σχολική μελέτη και να είναι πάντα προετοιμασμένοι σωστά για την «επόμενη μέρα» στο σχολείο.
Τα παιδιά μελετούν στο χώρο του φροντιστηρίου με τη συνδρομή των καθηγητών τους. Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη, βοηθητικά βιβλία, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό για εμπέδωση της ύλης και την προσωπική μας επίβλεψη και βοήθεια.
Το ζεστό και θετικό κλίμα που απολαμβάνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο καθώς και η καθοδήγηση που δέχονται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας βοηθούν στο να οργανώσει κάθε μαθητής σωστά το χρόνο του και να ανακαλύψει το δικό του τρόπο μελέτης.

Το τμήμα μελέτης λειτουργεί καθημερινά 3.00μμ-6.00μμ.


Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46