Γ’ Λυκείου
Ομάδες Προσανατολισμού

Γ’ Λυκείου

Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
Προσωπικές συνεντεύξεις – Πρόγραμμα διαβάσματος 3 κύκλοι προγραμματισμένων επαναληπτικών διαγωνισμάτων σε συνθήκες πανελλήνιων εξετάσεων.
Σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.

Θετικές Σπουδές
 • Μαθηματικά

 • Φυσική

 • Έκθεση

 • Χημεία

Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Αρχαία γνωστό

 • Αρχαία άγνωστο

 • Έκθεση

 • Ιστορία

Πληροφορικής και Οικονομίας
 • Α.Ε.Π.Π.

 • Μαθηματικά

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 • Έκθεση

Γενικής Παιδείας
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα

 • Βιολογία

 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

 • Ιστορία

Συγγράμματα

Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46