ΕΠΑΛ
Όλες οι Ειδικότητες

ΕΠΑΛ

Στο φροντιστήριο Καραμπάτσος ο μαθητής του ΕΠΑΛ βρίσκει έναν σοβαρό χώρο εργασίας, γεγονός που αντιλαμβάνεται ο μαθητής από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθει σε αυτόν. Μαθαίνει να εργάζεται σε συνθήκες ανάλογες πανελλήνιων εξετάσεων, σε αντίθεση με τη χαλαρότητα που επικρατεί στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Α’ ΕΠΑΛ
 • Άλγεβρα

 • Γεωμετρία

 • Φυσική

 • Χημεία

 • Έκθεση

Β΄ ΕΠΑΛ
 • Άλγεβρα

 • Γεωμετρία

 • Φυσική

 • Χημεία

 • Έκθεση

Γ’ ΕΠΑΛ (Εισαγωγή σε ΑΤΕΙ)
 • Μαθηματικά

 • Μαθηματικά Ειδικότητας

 • Έκθεση

Μαθήματα Ειδικότητας
Τομέας Μηχανολογίας
 • Στοιχεία Μηχανών

 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

 • Εγκαταστάσεις Ψύξης

 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας
 • Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

 • Ηλεκτρικές Μηχανές

Τομέας Πληροφορικής
 • Δομημένος Προγραμματισμός

 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Τομέας Ηλεκτρονικής
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 • Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Τομέας Οχημάτων
 • Στοιχεία Μηχανών

 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας
 • Στοιχεία Παθολογίας

 • Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας ΙΙ

Γ ΄ ΕΠΑΛ (Εισαγωγή σε ΑΕΙ)
Υποχρεωτικά
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 • Φυσική Κατεύθυνσης

 • Έκθεση

 • Μαθηματικά Ειδικότητας

Επιλογής
 • Μαθηματικά Γεν. Παιδείας

 • Ιστορία Γεν. Παιδείας

 • Βιολογία Γεν Παιδείας

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 • Βιολογία Κατεύθυνσης

 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων


Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46