Σιούλα Ιουλία

Σιούλα Ιουλία

Βιογραφικό

  (Φιλόλογος)

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Έχει 18 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης διδάσκοντας τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών. Συμμετείχε στη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδα Έθνος) καθώς και σε επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης μεγάλου φροντιστηριακού ομίλου. Επιμελείται της συγγραφής φροντιστηριακών βιβλίων, σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Email : info@karampatsos.gr
Phone:


Τηλ: 210-57.47.856
Περιστέρι – Λόφος Αξιωματικών 121-36
Tζων Κέννεντυ 153 & Kαβάφη 46